Publikacje

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Mechanical properties of silica aerogels modelled by Movable Cellular Automata simulations (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Materials Today Communications, volume 27, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] New Discrete Chaotic Multiplicative Maps Based on the Logistic Map (Dorota Aniszewska), In International Journal of Bifurcation and Chaos, World Scientific Pub Co Pte Lt, volume 28, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Fractal characteristics of defects growth in porous ceramics modeled with the Movable Cellular Automata (Dorota Aniszewska), In Applied Mathematical Modelling, volume 39, 2015. [bibtex] [doi] [cites]
[4] The influence of defects on strength of ceramics modeled with Movable Cellular Automata (Julita Czopor, Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Computational Materials Science, volume 51, 2012. [bibtex] [doi] [cites]
[5] Compression and torsion of ceramic specimens by application of movable cellular automata (Dorota Aniszewska), In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, volume 62, 2012. [bibtex] [pdf]
[6] Fractal characteristics of defects evolution in parallel fibre reinforced composite in quasi-static process of fracture (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, volume 52, 2009. [bibtex] [doi] [cites]
[7] Lyapunov type stability and Lyapunov exponent for exemplary multiplicative dynamical systems (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Nonlinear Dynamics, volume 54, 2008. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[8] Physical stability and critical effects in models of fractal defects evolution based on single fractal approximation (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Chaos, Solitons and Fractals, volume 32, 2007. [bibtex] [pdf] [cites]
[9] Multiplicative Runge-Kutta methods (Dorota Aniszewska), In Nonlinear Dynamics, volume 50, 2007. [bibtex] [doi] [cites]
[10] Analysis of the multiplicative Lorenz system (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Chaos, Solitons and Fractals, volume 25, 2005. [bibtex] [doi] [cites]
Refereed Conference Papers
[11] Modelling highly porous brittle materials with the movable cellular automata method (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018) : Rhodes, Greece, 13-18 September 2018., volume 450038, 2019. [bibtex] [doi]
[12] Multiplicative Hénon map (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015 (Theodore Simons, Charalambos Tsitouras, eds.), AIP Publishing, 2016. [bibtex] [doi]
[13] Investigation of influence of fibres layout in composite specimens on their strength with cellular automata method (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Proceedings International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (Theodore E. Simos, Charalambos Tsitouras, eds.), American Institute of Physics, 2014. [bibtex] [doi]
[14] Modelling elastic and plastic material properties with the movable cellular automata (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013: ICNAAM 2013: Rhodes (Theodore Simos, Georege Psihoyios, Ch. Tsitouras, eds.), American Institute of Physics, 2013. [bibtex] [doi]
[15] Modelling the behaviour of ceramics under various modes of mechanical loading with Movable Cellular Automata (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Numerical analysis and applied mathematics ICNAAM 2012: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2012 (T. E. Simos, ed.), American Institute of Physics, 2012. [bibtex] [doi]
[16] Exploring process of fibre breaking in tube samples of composite during quasi-static process of fracture (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Chaos theory: modeling, simulation and applications: selected papers from the 3rd Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS2010), Chania, Crete, Greece, 1-4 June 2010 (Christos H. Skiadas, Ioannis Dimotikalis, Charilaos Skiadas, eds.), World Scientific, 2011. [bibtex] [pdf]
[17] Model ewolucji defektów w kompozytach wzmocnionych włóknami (Marek Rybaczuk, Dorota Aniszewska), In Materiały polimerowe: praca zbiorowa (Tadeusz Spychaj, Stanisława Spychaj, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010. [bibtex]
[18] Fraktalny model procesu uszkodzenia włókien w czasie procesu zmęczenia kompozytów (Marek Rybaczuk, Dorota Aniszewska), In Zmęczenie i mechanika pękania: materiały XXIII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania (Janusz Sempruch, Dariusz Skibicki, eds.), Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010. [bibtex]
[19] Chaos in multiplicative systems (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Chaotic systems: theory and applications: selected papers from the 2nd Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS 2009), Chania, Crete, Greece, 1-5 June 2009 (Christos H. Skiadas, Ioannis Dimotikalis, eds.), World Scientific, 2010. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[20] Numerical simulations of 3D defects growth in ceramics modelled with movable cellular automata (Dorota Aniszewska, Julita Czopor, Marek Rybaczuk), In ICNAAM 2010: International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2010 (Theodore E. Simos, George Psihoyios, Ch. Tsitouras, eds.), American Institute of Physics, 2010. [bibtex] [doi] [cites]
[21] Modelling defects growth in composites using fractals characteristics (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Composites 2009: 2nd ECCOMAS Thematic Conference on the Mechanical Response of Composites, 2009. [bibtex]
[22] Dynamika wzrostu fraktalnych defektów w materiale (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007 (J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki, eds.), Oficyna Wydaw. PWarsz., 2007. [bibtex]
[23] Models of chaotic defects growth in materials (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Selected topics in the mechanics of inhomogeneous media (Czesław Woźniak, Romuald Świtka, Mieczysław Kuczma, eds.), University of Zielona Góra, 2006. [bibtex]
[24] Qualitative chaos in fractal defects' growth (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In Fractals in Engineering V. Proceedings . Ecole Polytechnique de l'Universitaire de Tours], 2005. [bibtex]
[25] Modele wzrostu defektów w materiale oparte na dwóch fraktalach (Dorota Aniszewska, Marek Rybaczuk), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005. [bibtex]
Other Publications
[26] Multiplikatywna dynamika wzrostu fraktalnych defektów materiałów (Dorota Aniszewska), PhD thesis, Rozprawa doktorska (30.06.2005) Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. prof. Marek Rybaczuk, 2005. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser