Najważniejsze publikacje

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Sol-gel surface functionalization regardless of form and type of substrate (Justyna Krzak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jolanta Gąsiorek, Beata H. Borak), Chapter in Handbook of nanomaterials for manufacturing applications (Chaudhery Mustansar Hussain, ed.), Elsevier, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Sol-gel multilayered coatings for reduction of H2 permeation (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kubacki, Philippe Papin, Philippe Renault, Andrzej M. Żak, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Applied Surface Science, volume 497, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Functionalizable sol-gel silica coatings for corrosion mitigation (Jolanta Gąsiorek, Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Walis Jones, Justyna Krzak), In Materials, volume 11, 2018. [bibtex] [doi]
[4] Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J Leluk, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 10, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] ZnO sol-gel oxide coatings as materials for UV optical filters (Karolina Moszak, Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Beata H. Borak, Justyna Krzak), In Advanced Materials Letters, volume 8, 2017. [bibtex] [doi]
[6] Advancement of Surface by Applying a Seemingly Simple Sol-gel Oxide Materials (Justyna Krzak, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Anna Donesz-Sikorska, Bartosz Babiarczuk, Krzysztof Marycz, Anna Szczurek), Chapter in Advanced Surface Engineering Materials (Ashutosh Tiwari, Rui Wang, Bingqing Wei, eds.), Scrivener Publishing LLC and John Willey & Sons, Inc, 2016. [bibtex]
[7] Analiza struktury nawijanej rury kompozytowej na bazie włókien ciągłych (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Bartosz Babiarczuk), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 4, 2016. [bibtex] [pdf]
[8] The effect of a sol-gel derived silica coating doped with vitamin E on oxidative stress and senescence of human adipose-derived mesenchymal stem cells (AMSCs) (Katarzyna Kornicka, Bartosz Babiarczuk, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In RSC Advances, volume 6, 2016. [bibtex] [doi]
[9] The influence of an acid catalyst on the morphology, wettabillity, adhesion and chemical structure properties of TiO2 and ZrO2 sol-gel thin films (Bartosz Babiarczuk, Anna Szczurek, Anna Donesz-Sikorska, Iwona Rutkowska, Justyna Krzak), In Surface & Coatings Technology, volume 285, 2016. [bibtex] [doi] [cites]
Refereed Conference Papers
[10] A study of the fatigue failure mechanism in steel and composite rebars (Grzegorz Lesiuk, Wojciech Błażejewski, Karol Czechowski, Bartosz A. Babiarczuk, W. Macek, Anna E. Zięty, Krzysztof Junik), In Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue, VCMF 2020, 9-11 September 2020 : book of abstracs, 2020. [bibtex] [pdf]
[11] Synthesis parameters of silica aerogels responsible for changes in mechanical properties (Bartosz Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Justyna Krzak, Krzysztof Kierzek, Jerzy Kaleta), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[12] Changes in the properties of silica thin films applied on polymers according to structure modifications (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[13] Bioactive glasses doped with salicylic acid (Marta Szalkowska, Anna Łukowiak, Justyna Krzak, Bartosz Babiarczuk), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[14] Sol-gel-derived bioactive glasses doped with L-ascorbic acid (Marta Szalkowska, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Maciej Ptak, Bartosz Babiarczuk, Justyna Krzak), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[15] Efekt wydłużonego uwalniania wankomycyny poprzez jej immobilizację w warstwie zol-żel (Bartosz Babiarczuk, Daria Urbańczyk, Wiktor Urbański, Justyna Krzak), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki : materiały konferencyjne -- streszczenia wystąpień 6, Creativetime, 2016. [bibtex]
[16] Sol-gel silica-based coatings functionalized with vitamin E (Bartosz Babiarczuk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics: September 24-27, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
Powered by bibtexbrowser