Publications

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Mode II fracture characterization of toughened epoxy resin composites (Michał Barcikowski, Katarzyna Rybkowska), In International Journal of Fracture, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] The mechanical investigation of filament-wound CFRP structures subjected to different cooling rates in terms of compressive loading and residual stresses—an experimental approach (Wojciech Błażejewski, Michał Barcikowski, Marek Lubecki, Paweł Stabla, Paweł J. Bury, Michał Stosiak, Grzegorz Lesiuk), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[3] Static and flexural fatigue behavior of GFRP pultruded rebars (Michał Barcikowski, Grzegorz Lesiuk, Karol Czechowski, Szymon Duda), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Impact of the hardness on the selected mechanical properties of rigid polyurethane elastomers commonly used in suspension systems (Krzysztof Junik, Grzegorz Lesiuk, Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Aneta Niemiec, Michał Grobelny, Karolina Otczyk, José A. F. O. Correia), In Engineering Failure Analysis, volume 121, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] The influence of manufacturing technology on the properties of layered composites with polyester–glass recyclate additive (Lesław Kyzioł, Katarzyna Panasiuk, Michał Barcikowski, Grzegorz Hajdukiewicz), In Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, volume 36, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] Design and implementing possibilities of composite pontoon bridge (Wojciech Błażejewski, Adrianna Filipiak-Kaczmarek, Michał Barcikowski, Karolina Głowacka, Paweł Stabla, Marek Lubecki, Michał Stosiak, Cezary Śliwiński, Zbigniew Kamyk), In Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, volume 35, 2018. [bibtex] [doi]
[7] Research of dependence of the damage area on tow width on filament-wound composite tubes (Marcelina Bobrowska, Michał Barcikowski, Radosław Rybczyński), In Prace Instytutu Lotnictwa=Transactions of the Institute of Aviation, volume 246, 2017. [bibtex] [pdf]
[8] Microstructures of unsaturated polyester resins modified with reactive liquid rubbers (Michał Barcikowski, Wacław Królikowski, Stanisław Lenart), In Polimery, volume 62, 2017. [bibtex] [doi]
[9] Pro-adhesive sol-gel coatings for fibers in epoxy resin composite materials (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Justyna Krzak), In Composites Theory and Practice, 2017. [bibtex] [pdf]
[10] Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J. Leluk, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 10, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[11] Ocena uszkodzeń udarowych rur kompozytowych wykonanych metodą nawijania i zaprojektowanych według metody tablicowej (Marcelina Bobrowska, Michał Barcikowski), In Prace Instytutu Lotnictwa, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Charakterystyki mechaniczne kompozytów (Wojciech Błażejewski, Michał Barcikowski, Tomasz Czapliński, Paweł P Gąsior), In Materiały Kompozytowe, 2014. [bibtex]
[13] Relacja ze światowego pokazu kompozytów JEC Europe 2014, composites show & conferences (Wojciech Błażejewski, Michał Barcikowski), In Materiały Kompozytowe, 2014. [bibtex]
[14] Effect of resin modification on the impact strength of glass-polyester composites (Michał Barcikowski, Wacław Królikowski), In Polimery, volume 58, 2013. [bibtex] [doi]
[15] Metoda wyplatania wytwarzanie wysokowytrzymałych materiałów kompozytowych za pomocą preform wyplatanych (Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Radosław Rybczyński), In Materiały Kompozytowe, 2013. [bibtex]
[16] Próby poligonowe pontonu kompozytowego (Zbigniew Kamyk, Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta, Radosław Rybczyński, Ewa Juskowiak), In Materiały Kompozytowe, 2012. [bibtex]
[17] Kompozyty organiczne (Michał Barcikowski), In Materiały Kompozytowe, 2012. [bibtex]
[18] Impact damage in polyester-matrix glass fibre-reinforced composites. Part 1 (Michał Barcikowski, Bartosz Semczyszyn), In Kompozyty, volume 11, 2011. [bibtex] [pdf]
[19] Remaining strength in glass/polyester laminated composites subjected to ballistic impact (Michał Barcikowski), In Kompozyty, volume 9, 2009. [bibtex] [pdf]
[20] Glass fibre/polyester composites under ballistic impact (Michał Barcikowski), In Kompozyty, volume 8, 2008. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[21] Badania ciśnieniowe średnioskalowych zbiorników kompozytowych z uchylną dennicą (Paweł J. Bury, Wojciech Błażejewski, Joanna B. Warycha, Paweł J. Stabla, Michał J. Smolnicki, Michał Barcikowski, Krzysztof Towarnicki, Michał Stosiak, Grzegorz Lesiuk, Marek Lubecki, Szymon J. Duda, Paweł J. Zielonka), In , 2023. [bibtex]
[22] Badania ciśnieniowe zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem techniki światłowodowej i emisji akustycznej (Paweł J. Bury, Wojciech Błażejewski, Joanna B. Warycha, Paweł J. Stabla, Michał J. Smolnicki, Michał Barcikowski, Krzysztof Towarnicki, Michał Stosiak, Grzegorz Lesiuk, Marek Lubecki, Szymon J. Duda, Paweł J. Zielonka), In , 2022. [bibtex]
[23] Review of the mode I and mode II fracture behaviour of hybrid composite materials for composite rebars (Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk, Justyna Ławrecka, Katarzyna Rybkowska, Michał J. Smolnicki, Szymon J. Duda, Paweł J. Zielonka), In 19th International Conference on Experimental Mechanics, ICEM 2022, Kraków, Poland, 17-21 July, 2022, 2022. [bibtex] [pdf]
[24] Wpływ sposobu wykonania próbek i warunków badania na wyniki kruchego pękania kompozytów epoksydowo-szklanych w próbie ścinania wzdłużnego (GIIC) (Michał Barcikowski, Szymon Duda, Katarzyna Rybkowska), In XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty, 2021. [bibtex]
[25] Microstructural analysis and radial compression behaviour of GFRP/CFRP composite bars (Grzegorz Lesiuk, Szymon Duda, Michał Barcikowski, Grzegorz J. Ziółkowski, Katarzyna B. Żołyńska, Paweł Zielonka, Joanna B. Warycha, Paweł Stabla, Marek Lubecki, Adrianna Filipiak-Kaczmarek, Wojciech Błażejewski), In Proceedings of the 2021 International Congress on Structural Integrity and Maintenance (SIM2021) : book of abstracts, 2021. [bibtex] [pdf]
[26] Investigations on effect of impact damage on the pressure strength of filament-wound composite pipes (Wojciech Błażejewski, Michał Barcikowski, Paweł Stabla, Joanna B. Warycha), In , 2019. [bibtex]
[27] Assessment of the quality of manufacture of composite reinforcing bars by the mercury porosimetry method (Wojciech Błażejewski, Michał Barcikowski, Adrianna Filipiak-Kaczmarek, Anna Cichalewska, Joanna B. Warycha), In , 2019. [bibtex]
[28] Próby modyfikacji wiązkości żywicy Epidian 6 (Michał Barcikowski, Honorata Mąka, Martyna Konowalska, Sabina Sławska, Patrycja Żurek), In Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2019, 5-7 czerwca 2019, Międzyzdroje, 2019. [bibtex]
[29] Residual performance of composite pressure vessels submitted to mechanical impacts (P Blanc-Vannet, O Bardoux, N Alexandre, F Nony, Michał Barcikowski, Radosław Rybczyński, Agnieszka Maldachowska, P Breuer, K Lasn, A Echtermeyer, F Dahmene, S Bittendiebel), In Proceedings of 7th International Conference Hydrogen Safety (ICHS 2017), International Association for Hydrogen Safety HySafe, 2017. [bibtex]
[30] Właściwości udarowe laminatów na osnowie termoplastycznej (Joanna B. Pach, Paulina Mayer, Michał Barcikowski, Anna G Koniuszewska), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2016 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016. [bibtex]
[31] Uszkodzenia udarowe w hybrydowych laminatach wykonanych metodą kontaktową (Paulina Mayer, Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Mateusz Połczyński), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2016 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016. [bibtex]
[32] Uszkodzenia udarowe w hybrydowych laminatach wykonanych metodą infuzji (Michał Barcikowski, Paulina Mayer, Wojciech Błażejewski, Piotr Ganszczyk), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2016 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016. [bibtex]
[33] Modyfikacja właściwości powierzchniowych włókien węglowych w wyniku aplikacji cienkich warstw zol-żelowych (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Michał Barcikowski, Jerzy Kaleta), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 6, IX edycja, Wrocław 9.01.2016 ; Warszawa 16.01.2016, Creativetime, 2016. [bibtex]
[34] Acoustic emission of fatigue tensile-loaded CFRP laminates with in-situ computed tomography (Agnieszka Małdachowska, Michał Barcikowski), In Applied Mechanics 2015 : 17th international scientific conference (Zdenĕk Padovec, Jana Vondrová, Radek Sedláček, eds.), Czech Technical University in Prague. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2015. [bibtex]
[35] Acoustic emission in composite sandwich truck-floor panels under cyclic loading (Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Roksana Krężałek, Maciej G. Panek, Paweł P Gąsior), In Applied Mechanics 2015 : 17th international scientific conference (Zdenĕk Padovec, Jana Vondrová, Radek Sedláček, eds.), Czech Technical University in Prague. Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2015. [bibtex]
[36] Identification of failure mechanisms in CFRP laminates using acoustic emission analysis (Agnieszka Małdachowska, Michał Barcikowski, Andrzej Czulak, Werner Hufenbach, Maik Gude), In Applied Mechanics 2014 : 16th international conference : conference proceedings (Paweł Bachorz, Mariola Jureczko, Paweł Jureczko, eds.), Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. [bibtex]
[37] Mosaic patterns of filament-wound composite materials: homogenization approach to modeling (Michał Barcikowski, Wojciech Błażejewski, Tomasz Czapliński), In Applied Mechanics 2014 : 16th international conference : conference proceedings (Paweł Bachorz, Mariola Jureczko, Paweł Jureczko, eds.), Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2014. [bibtex]
[38] Porównanie struktur profili kompozytowych wykonanych metodami owijania i pultruzji (Izabela Liszka, Michał Barcikowski, Katarzyna B. Żołyńska), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. [bibtex]
[39] Analiza mikrostruktury zgładów kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych (Izabela Liszka, Michał Barcikowski), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. [bibtex]
[40] Warstwy otrzymywane metodą zol-żel, pełniące funkcje proadhezyjne dla układu włókno-żywica epoksydowa w materiałach kompozytowych (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Justyna Krzak), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje 4-7 czerwca 2013 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. [bibtex]
[41] Balistyczny udar wielokrotny kompozytów poliestrowo-szklanych o różnej strukturze wzmocnienia (Michał Barcikowski, Wacław Królikowski), In XXV Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia prof. Jacka Stupnickiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012. [bibtex]
[42] Wytrzymałość pozostała kompozytu uszkodzonego w wyniku udaru o wysokiej prędkości (Michał Barcikowski, Wacław Królikowski), In Kompozyty: konstrukcje warstwowe: VI sympozjon, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. [bibtex]
[43] Badania in situ kompozytowego mostu pontonowego (Michał Barcikowski, Ewa Juskowiak, Zbigniew Kamyk, Jacek Kościuk, Ciechosław Patrzałek, Radosław Rybczyński), In Kompozyty: konstrukcje warstwowe: VI sympozjon, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012. [bibtex]
[44] Wpływ modyfikacji żywicy na statyczne i udarowe właściwości kompozytu poliestrowo-szklanego (Michał Barcikowski), In Polimery i kompozyty konstrukcyjne: monografia: praca zbiorowa (Gabriel Wróbel, ed.), Logos Press, 2011. [bibtex]
[45] Residual strength of an area of FRP damaged by high-velocity impact (Michał Barcikowski), In 13 Conference Applied Mechanics 2011 (Luboš Náhlik, ed.), Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. [bibtex]
[46] Modyfikacja udarności konstrukcyjnej żywicy poliestrowej (Michał Barcikowski), In Materiały polimerowe: praca zbiorowa (Tadeusz Spychaj, Stanisława Spychaj, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010. [bibtex]
[47] Kompozycje żywicy poliestrowej z ciekłymi kauczukami reaktywnymi -- badania reologiczno-przetwórcze (Michał Barcikowski), In Materiały polimerowe: praca zbiorowa (Tadeusz Spychaj, Stanisława Spychaj, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010. [bibtex]
[48] Modyfikacja żywic poliestrowych dla polepszenia odporności udarowej (Michał Barcikowski), In Inwestycja w wiedzę. T. 1 (Renata Błasiak-Grudzień, ed.), Wojewódzki Urząd Pracy, 2010. [bibtex]
Powered by bibtexbrowser