Michał Barcikowski

face
Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 611 B-1
tel.: +48 71 320 4783
e-mail: michal.barcikowski@pwr.edu.pl
  Profil ResearchGate
Zainteresowania naukowe/dydaktyczne:
Kompozyty polimerowe, w szczególności laminaty – projektowanie, wytwarzanie i badanie. Zachowania materiałów podczas udaru. Uszkodzenia udarowe w materiałach kompozytowych. Wpływ cech żywicy na wytrzymałość materiału kompozytowego. Modyfikacja kruchości żywic utwardzalnych na potrzeby materiałów kompozytowych. Adhezja na granicy włókno-żywica w kompozytach polimerowych.  
Konsultacje:
  • Poniedziałek, g. 1300-1500
  • Piątek, g. 1300-1500