Modelowanie delaminacji w laminatach metalowo-włóknistych z wykorzystaniem rozszerzonej metody elementów skończonych

by Michał Smolnicki
Reference:
Modelowanie delaminacji w laminatach metalowo-włóknistych z wykorzystaniem rozszerzonej metody elementów skończonych (Michał Smolnicki), Chapter in Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1 (Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny, eds.), Młodzi Naukowcy, volume 2020, 2020.
Bibtex Entry:
@InCollection{	 000227120,
 author	= {Smolnicki, Michał},
 title		= {Modelowanie delaminacji w laminatach metalowo-włóknistych z wykorzystaniem rozszerzonej metody elementów skończonych },
 booktitle	= {Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1},
 editor	= {Nyćkowiak, Jędrzej and Jacek Leśny},
 address	= {Poznań},
 publisher	= {Młodzi Naukowcy},
 pages		= {73-80},
 isbn		= {9788366392519},
 volume	= {2020},
 series	= {Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - monografie},
 year		= {2020},
 url		= {http://www.mlodzinaukowcy.com/Czerwiec-2020,2430.html}
}