Charakterystyka właściwości mechanicznych skóry na podstawie danych uzyskanych z modelu matematycznego

by Barbara Kmiecik, Aleksander Błachut, Magdalena Cieślak, Jerzy Detyna
Reference:
Charakterystyka właściwości mechanicznych skóry na podstawie danych uzyskanych z modelu matematycznego (Barbara Kmiecik, Aleksander Błachut, Magdalena Cieślak, Jerzy Detyna), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kmiecik2015b,
  author	= {Kmiecik, Barbara and Błachut, Aleksander and Cieślak, Magdalena and Detyna, Jerzy},
  title		= {Charakterystyka właściwości mechanicznych skóry na podstawie danych uzyskanych z modelu matematycznego},
  booktitle	= {Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum},
  year		= {2015},
  pages		= {55-56},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu},
  keywords	= {skóra, właściwości mechaniczne, modelowanie analityczne}
}