Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe

by Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta
Reference:
Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 2, 2014.
Bibtex Entry:
@Article{	 Krysiak2014a,
 author	= {Krysiak, Piotr and Błachut, Aleksander and Gąsior, Paweł P and Kaleta, Jerzy},
 title		= {Influence of fiber type and the layer thickness on the stress distribution in composite pipe},
 journal	= {Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences},
 year		= {2014},
 volume	= {2},
 number	= {1},
 pages		= {17-20},
 keywords	= {kompozyt, włókno szklane, włókno węglowe, badania wytrzymałościowe},
 timestamp	= {2014.11.10},
 url		= {http://ijes.pwr.wroc.pl/Vol-II/No-1/II-1-p17-20_Krysiak.pdf}
}