Wszystkie wpisy, których autorem jest Maja Rogala

Seminarium 21. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 21. marca wystąpi gość specjalny, Pani prof. dr Ludmiła Kveglis, która wygłosi dwa referaty o następujących tematach:

Modelowanie klastrowe przemian fazowych w stopach niklu

Mikroskopia elektronowa Lorentza w cienkich warstwach o niejednorodnej strukturze magnetycznej

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 14. marca

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 14. marca wystąpi Pani mgr inż. Barbara Kmiecik, która przedstawi końcową prezentację rozprawy doktorskiej pt. „Potencjalne możliwości wspomagania diagnostyki medycznej z zastosowaniem komputerowej identyfikacji zmian zachodzących na powierzchni wybranych materiałów pod wpływem wymuszenia mechanicznego”.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 28. lutego

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 28. lutego, wystąpi Pani mgr inż. Adrianna Filipiak, która w tym roku akademickim rozpoczęła studia doktoranckie w naszej Katedrze. Pani Adrianna przedstawi prezentację na temat kompozytowych prętów zbrojeniowych, których badaniem będzie się zajmować w ramach swojego doktoratu.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 17. stycznia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj.17. stycznia, wystąpi Pani mgr inż. Magdalena Kubajewska, która w tym roku akademickim rozpoczęła studia dokoranckie w naszej Katedrze. Pani Kubajewska przedstawi prezentację pt. „Kompozytowe biomateriały przyspieszające gojenie się ran przewlekłych”.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 10. stycznia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj.10. stycznia, wystąpi Pani mgr inż. Monika Duda, która w tym roku rozpoczęła studia dokoranckie w naszej Katedrze. Pani Duda przedstawi swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe w prowadzonych badaniach nad mikrostrukturą i wytrzymałością zmęczeniową stali.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 20. grudnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 20. grudnia, wystąpi Pan dr n. med. Konrad Kudłacik uznany specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii, który przedstawi prezentację pt. „Metody zaopatrzenia operacyjnego złamań kości długich”.

Serdecznie zapraszamy!

Seminarium 13. grudnia

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 13. grudnia, wystąpi Pan dr hab. inż. Ziemowit Malecha, który przedstawi prezentację pt. „Modelowanie transportu ciepła i masy przy użyciu wolnego oprogramowania OpenFOAM”.

Serdecznie zapraszamy, wyjątkowo na godzinę 11:20!

Seminarium 29. listopada

Szanowni Państwo,
na najbliższym seminarium, tj. 29. listopada, wystąpi Pan dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, który przedstawi relację z Międzynarodowych Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych.

Serdecznie zapraszamy!