Archiwa tagu: kompozyty

Seminarium 17 stycznia 2024

Na najbliższym seminarium zaplanowane są trzy wystąpienia:

  1. mgr inż. Adam Kowalik (doktorant, K-58), Niskoenergetyczna stabilizacja warstw submikronowych nanoszonych z fazy ciekłej metodą ultradźwiękowej atomizacji.
  2. Kayode Olaleye, Analysis and influence of aramid/epoxy composite backing on impulse loads reinforced with the top layer of a spatial structure, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry,
  3. mgr inż. Szymon Dziuba (doktorant, K-58), Wpływ medium retardacyjnego na przebieg procesu propagacji pękania metalowych elementów wytwarzanych metodami przyrostowymi, rezultaty projektu finansowanego ze środków Wydziału/Katedry.

Zapraszamy

Prezentacja osiągnięć zespołu prof. G. Lesiuka na targach w Krakowie

Po raz kolejny odbyły się targi KOMPOZYT-EXPO i po raz kolejny było tam nasze stoisko. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy najbardziej rozpoznawanym zespołem w zakresie kompozytów: prętów, rur, zbiorników, itd. w Polsce.

Odbyło się również spotkanie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, na którym ogłoszono laureatów nagród w konkursie Innowacja Branży Kompozytowej 2022.

Zespół Badawczy Kompozytów i Konstrukcji Lekkich dostał wyróżnienie w kategorii Produkt za innowacyjną konstrukcję. Jest ona wynikiem współpracy firmy Amargo Spółka z o. o. Sp.K, Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Materiałowej) oraz Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny).

Prace prowadzone były w ramach finansowanego przez NCBiR projektu „Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą”.

W naszym laboratorium zaprojektowano, wykonano i przeprowadzono badania ciśnieniowe kompozytowego zbiornika ciśnieniowego dla przemysłu chemicznego. Współautorami sukcesu są zespoły badawcze prof. G. Lesiuka, prof. M. Stosiaka oraz prof. W. Błażejewskiego.

Zbiornik prezentowany był na targach KOMPOZYT-EXPO.

Gratulujemy

Od Lewej Prof. Anna Dolata, Dr Szczepan Gorbacz (Amargo Spółka z o. o. Sp.K), Dr Rafał Kozera (Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej) Prof. Wojciech Błażejewski (Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny) Damian Halasa, Prof. Anna Boczkowska, Dr Andrzej Czulak

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

Na najbliższym seminarium Pan mgr inż. Aleksander Błachut zapozna nas podsumowaniem uzyskanych wyników podczas przygotowywania swojej dysertacji doktorskiej, zatytułowanej

Wpływ siły naciągu włókna na wytrzymałość struktury zbiornika kompozytowego

a prowadzonej pod kierownictwem:

Serdecznie zapraszamy

Opis pękania materiału typu FML opartego o osnowę termoplastyczną dla mieszanego sposobu obciążenia

W najbliższą środę pan mgr. Michał Smolnicki będzie prezentował swoje osiągnięcia zrealizowane podczas realizacji pracy doktorskiej pod tytułem:

Description of fracture behaviour of thermoplastic FML material under mixed-mode loading conditions

Praca realizowana jest w ramach programu InterDoc. Jej polski tytuł to:

Opis pękania materiału typu FML opartego o osnowę termoplastyczną dla mieszanego sposobu obciążenia

Opiekunami pracy są:

Serdecznie zapraszamy.

Kompozyty ze zintegrowanymi czujnikami światłowodowymi w postaci światłowodowych siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Na najbliższym seminarium Pan mgr inż. Karol Wachtarczyk zaprezentuje postępy w realizacji swojej pracy doktorskiej. Wystąpienie zatytułowane będzie:

Kompozyty ze zintegrowanymi czujnikami światłowodowymi w postaci światłowodowych siatek Bragga na światłowodach dwójłomnych

Warto dodać, że swoje badania Karol Wachtarczyk prowadzi na Uniwersytecie Leoben, a jego promotorami są prof. Jerzy Kaleta i prof. Ralf Schedljewski.

Oprócz niego wystąpią również Panie mgr inż. Magdalena Łabowska oraz inż. Hanna Sicińska, które tym wystąpieniem zainicjują cykl „doniesień/ciekawostek naukowych” — informacji na ciekawe i aktualne tematy.

Tematyką tej prezentacji będzie: Nowoczesne metody diagnostyczne stosowane do oceny biomechanicznych właściwości komórek krwi

Serdecznie zapraszamy

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dariusza Pyki

W imieniu przewodniczącego organu doktoryzującego, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gronostajskiego oraz przewodniczącego Komisji Doktorskiej, dr. hab. inż. Jerzego Detyny, prof. uczelni, uprzejmie zapraszam na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Pyki, nt. Identyfikacja dynamiczna warstwowych paneli kompozytowych poddanych obciążeniom udarowym.

Obrona rozprawy odbędzie się 14 maja 2021 r. (piątek) o godzinie 11:15 w formie wideokonferencji, na platformie Zoom.

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. uczelni
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Mirosław Bocian, prof. uczelni
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Recenzenci:
dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. uczelni
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej

Z recenzjami rozprawy doktorskiej można zapoznać się na stronie Wydziału Mechanicznego.

Seminarium 10 marca 2021

Na kolejnym Seminarium prelegentami będą:

  1. prof. Daniel Lewandowski,
  2. mgr inż. Michał Smolnicki,

Prof. Lewandowski zamierza przedstawić koncepcję prac prowadzonych przez jego Zespół Badawczy Materiałów SMART.

Pan Michał Smolnicki przedstawi tematykę jego prac. Prezentacja będzie zatytułowana: Modelowanie numeryczne materiałów typu FML (Fiber Metal Laminate) oraz kompozytów — uczenie maszynowe w mechanice.

Zapraszamy

Seminarium 13 maja

Na najbliższym spotkaniu prof. Wojciech Błażejewski zapozna nas, w ramach seminariów profesorskich z prowadzonymi przez siebie pracami naukowymi.

Temat jego prezentacji będzie następujący: Polimerowe materiały kompozytowe wzmacniane włóknami w zbiornikach i innych konstrukcjach lekkich. Koncepcja własnego rozwoju naukowego i organizacyjnego

Spotykamy się on-line.

Serdecznie zapraszam.