Archiwa tagu: kompozyty

Seminarium 23 listopada 2016

Dr inż. Wojciech Myszka złoży krótkie sprawozdanie z jednego dnia konferencji Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych (KOWBAN) 2016 i zaprezentuje swoja prezentację pod tytułem Bibliometria i więcej: kilka uwag nie na temat.

Ze względu na obowiązki dydaktyczne ta część nie może przeciągnąć się poza godzinę 12:05.

Slajdy z prezentacji oraz tekst pracy zamieszczony w materiałach konferencyjnych znaleźć można w osobnym wpisie na stronie Autora.

Serdecznie zapraszamy.

Seminarium 16 marca 2016 r.

W ramach seminarium mgr inż. Aleksander Błachut przedstawił prezentację pt. Badania mikrostruktury i wyznaczanie właściwości mechanicznych CFRP UD dla projektu COPERNIC.

Program wystąpienia obejmował przedstawienie celu, metodyki i wyników badań wytrzymałościowych zbiorników wytrzymałościowych i płyt kompozytowych. Całość przedstawionych prac była jednym z zadań w ramach europejskiego projektu COPERNIC, którego celem jest m.in. poprawa jakości i wytrzymałości wysokociśnieniowych butli na paliwo wodorowe oraz zmniejszenie kosztów produkcji materiałów kompozytowych z jednoczesnym wzrostem jej wydajności.

seminarium-v07-shortVersion

Seminarium 13 stycznia 2016 rok

Na seminarium w dniu 13.01.2016r. Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew przedstawił prezentację pt.: „Mathematical models and description of random composites„.

Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew jest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kieruje tam pracami Laboratorium Modelowania i Symulacji.

Prelegent legitymuje się imponującym dorobkiem naukowym w zakresie kompozytów (kilkanaście książek), w tym w warunkach równoczesnego oddziaływania różnych pól fizycznych (np. mechanicznego, piezoelektrycznego).

Tematyka badań naukowych prelegenta dotyczy zastosowania matematyki i informatyki, w tym takich zagadnień jak:
– Symulacje komputerowe w mechanice kompozytów i ośrodków porowatych.
– Symboliczne i numeryczne obliczenia w zagadnieniach inżynierskich.
– Matematyka przemysłowa.
– Teoretyczne podstawy modelowania matematycznego z zastosowaniami.

Seminarium w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN

Szanowni Państwo,

w najbliższy wtorek, w Międzynarodowym Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN (ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław, Sala Konferencyjna) o godz. 14, odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Władimir Mitiuszew wygłosi referat pt.:

Mathematical models and description of random composites

Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew jest pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i kieruje tam pracami Laboratorium Modelowania i Symulacji.

Prelegent legitymuje się imponującym dorobkiem naukowym w zakresie kompozytów (kilkanaście książek), w tym w warunkach równoczesnego oddziaływania różnych pól fizycznych (np. mechanicznego, piezoelektrycznego).

Tematyka badań naukowych prelegenta dotyczy zastosowania matematyki i informatyki, w tym takich zagadnień jak:

 • Symulacje komputerowe w mechanice kompozytów i ośrodków porowatych.
 • Symboliczne i numeryczne obliczenia w zagadnieniach inżynierskich.
 • Matematyka przemysłowa.
 • Teoretyczne podstawy modelowania matematycznego z zastosowaniami.

Ze względu na możliwość współpracy z prelegentem wielce wskazana jest obecność na seminarium osób zajmujących się modelowaniem kompozytów, materiałów Smart i podobnych.

Liczę zatem na udział Koleżanek i Kolegów w tym seminarium.

Z poważaniem
Jerzy Kaleta

Notatka z Seminarium 2 grudnia 2015

Na ostatnim Seminarium odbyło się wystąpienie Mgr inż. Piotra Krysiaka dotyczące zbliżającej się publicznej obrony rozprawy doktorskiej  doktoranta.

Prezentujący:  mgr inż. Piotr Krysiak
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr
Tytuł: Wpływ naciągu włókna na wytrzymałość wysokociśnieniowej nawijanej rury kompozytowej

Zakres prezentacji obejmował:

 • Cel badań, tezę pracy i działania o znaczeniu kluczowym

Celem naukowym podejmowanej tematyki było zamodelowanie struktury wielowarstwowej nawijanej rury kompozytowej w taki sposób, aby rozkład naprężenia wzdłuż promienia był możliwie jednorodny, co dawałoby szansę na redukcję masy kompozytu przy zachowaniu jego odpowiedniej wytrzymałości.

Celem aplikacyjnym pracy było wykorzystanie wyników do opracowania technologii wytwarzania wysokociśnieniowych kompozytowych rur i zbiorników  gromadzenia sprężonych gazów.

 • Badania literaturowe, stan wiedzy
 • Stanowisko do badań wytrzymałościowych
 • Stanowisko do wytwarzania struktur kompozytowych o geometrii rurowej (tj. nawijanych struktur kompozytowych)
 • Właściwości materiałów zastosowanych do badań
 • Wstępne badania eksperymentalne
 • Model obliczeniowy struktur kompozytowych o geometrii rurowej dedykowany do określania stanu naprężeń w wielowarstwowych rurach kompozytowych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia.
 • Wyznaczanie właściwości wytrzymałościowych, homogenizacja
 • Badania wytrzymałościowe próbek jedno-, dwu- i trójwarstwowych.

Badania te miały na celu wyznaczenie odkształceń dla poszczególnych warstw składowych oraz porównanie wyników badań z wartościami uzyskanymi z modelowania.

 • Wnioski końcowe
 • Kierunki dalszych badań

Notatka z Seminarium 14 października 2015

Na Seminarium Katedry dnia 14.10.2015r.  odbyły się dwa wystąpienia, których tematykę przedstawiono poniżej.

Prezentacja  Nr I
Prezentujący: Mgr inż. Michał Przybylski
Tytuł: „Podsumowanie stażu naukowego na University of Wollongong

Prezentacja dotyczyła stażu w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia”, w zespole Profesora Li w Australii.

W ramach prezentacji przedstawiono cele zrealizowane podczas stażu tj.:

 • zdobycie nowej wiedzy i zrealizowanie dodatkowych badań MRE w związku z doktoratem,
 • praca w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole,
 • uczestnictwo w badaniach prowadzonych w zespole Prof. Li oraz badań materiałów przywiezionych z Polski- nawiązanie nowych kontaktów,
 • układ IV potrójnych macierzy Halbacha, mający służyć do tłumienia drgań w budynkach podczas trzęsienia ziemi – w tym momencie w dalszym ciągu jest w trakcie przygotowywania,
 • układ o negatywnym tłumieniu z pojedynczą macierzą Halbacha wydrukowany drukarką 3D,
 • wyniki badań na reometrze.

Prezentacja

Prezentacja  Nr II
Prezentujący: Mgr inż. Katarzyna Grabowska
Tytuł: „Letnia Szkoła Mechaniki Pękania

W ramach prezentacji przedstawiony został skrócony przebieg Letniej Szkoły Pękania w Tarnopolu Ternopil National Technical University (TNTU).
Podczas szkoły swój wykład wygłosił Profesor Jerzy Kaleta
pt.:”Design, manufacturing, modeling, monitoring and testing of high- pressure composite vessels for hydrogen storage”. Reszta uczestników brała aktywny udział w wydarzeniu. Szkole letniej, poza wykładami, towarzyszył bogaty program turystyczny.

Prezentacja