Archiwa tagu: kompozyty

Wojciech Błażejewski

w.blazejewskiZ przyjemnością informujemy, iż na dzisiejszym posiedzeniu Rady Wydziału nasz Kolega, Pan Wojciech Błażejewski uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Mechanika.

Dodatkowo cieczy fakt, iż obrona rozprawy i wykład habilitacyjny zostały wysoko ocenione przez recenzentów i Radę Wydziału.

Nowemu doktorowi habilitowanemu składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Seminarium 22 kwietnia 2015

Szanowni Państwo, na najbliższym Seminarium Katedry tj.  22.04 2015 wystąpi dwóch prelegentów:

1) Mgr inż. Damian Bodniewicz, który zaprezentuje wystąpienie pt.: „Analiza zagadnień przepływu z wykorzystaniem metod numerycznych CFD”.  W trakcie prezentacji zostanie przedstawione dotychczasowe doświadczenie prelegenta w zakresie modelowania przepływów oraz towarzyszących im procesów termodynamicznych.

2) Mgr inż. Aleksander Błachut, który przedstawi wystąpienie pt.: „Zastosowanie materiałów kompozytowych w obiektach sztuki i architektury”. Prezentacja będzie stanowić przegląd zastosowań materiałów kompozytowych w obiektach architektonicznych oraz
w sztuce.

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej Seminarium 22 kwietnia 2015

Notatka z seminarium 25 luty 2015

Na dzisiejszym Seminarium Dynamiki gościliśmy Pana Pan mgr inż. Piotra Zająca, który przedstawił zakres swojej rozprawy doktorskiej pt.: „Właściwości tłumiące elastomerów magnetoreologicznych.
Badania, modele, identyfikacja”
Promotor: Dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Daniel Lewandowski

Czytaj dalej Notatka z seminarium 25 luty 2015

Nagroda za nawijarkę

Na wystawie kompozyty-expo, w Krakowie ogłoszono wyniki Konkursu Targowego.

W kategorii maszyny i urządzenia do przetwórstwa materiałów kompozytowych nagrodę otrzymała

nawijarka czteroosiowa do butli kompozytowych 

naszego autorstwa. Wszystkim zaangażowanym serdecznie gratulujemy!