Badanie kumulacji uszkodzenia wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych z użyciem czujników światłowodowych

by Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta
Reference:
Badanie kumulacji uszkodzenia wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych z użyciem czujników światłowodowych (Wojciech Błażejewski, Paweł P Gąsior, Jerzy Kaleta), In XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Blazejewski2013a,
  author	= {Błażejewski, Wojciech and Gąsior, Paweł P and Kaleta, Jerzy},
  title		= {Badanie kumulacji uszkodzenia wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych z użyciem czujników światłowodowych},
  booktitle	= {XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania},
  year		= {2013},
  pages		= {11-12},
  address	= {Kielce-Cedzyna},
  publisher	= {Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej},
  keywords	= {zbiorniki ciśnieniowe, badanie uszkodzenia, metoda emisji akustycznej}
}