Non-standard test methods for long-fibrous reinforced composite materials

by Leszek A Dobrzański, Agnieszka J Nowak, Wojciech Błażejewski, Radosław Rybczyński
Reference:
Non-standard test methods for long-fibrous reinforced composite materials (Leszek A Dobrzański, Agnieszka J Nowak, Wojciech Błażejewski, Radosław Rybczyński), In Archives of Materials Science and Engineering, volume 47, 2011.
Bibtex Entry:
@Article{	 Dobrzanski2011c,
 author	= {Dobrzański, Leszek A and Nowak, Agnieszka J and
		 Błażejewski, Wojciech and Rybczyński, Radosław},
 title		= {Non-standard test methods for long-fibrous reinforced
		 composite materials},
 journal	= {Archives of Materials Science and Engineering},
 year		= {2011},
 volume	= {47},
 pages		= {5-10},
 keywords	= {długowłókniste materiały kompozytowe, włókna
		 aramidowe, biomateriały, silikon, pierścienie NOL},
 timestamp	= {2014.09.25},
 url		= {http://www.archivesmse.org/vol47_1/4711.pdf}
}