Non-standard test methods for long-fibrous reinforced composite materials

by Leszek A Dobrzański, Agnieszka J Nowak, Wojciech Błażejewski, Radosław Rybczyński
Reference:
Non-standard test methods for long-fibrous reinforced composite materials (Leszek A Dobrzański, Agnieszka J Nowak, Wojciech Błażejewski, Radosław Rybczyński), In Archives of Materials Science and Engineering, volume 47, 2011.
Bibtex Entry:
@Article{	  Dobrzanski2011c,
  author	= {Dobrzański, Leszek A and Nowak, Agnieszka J and Błażejewski, Wojciech and Rybczyński, Radosław},
  title		= {Non-standard test methods for long-fibrous reinforced composite materials},
  journal	= {Archives of Materials Science and Engineering},
  year		= {2011},
  volume	= {47},
  pages		= {5-10},
  keywords	= {długowłókniste materiały kompozytowe, włókna aramidowe, biomateriały, silikon, pierścienie NOL},
  timestamp	= {2014.09.25},
  url		= {http://www.archivesmse.org/vol47_1/4711.pdf}
}