Spektroskopia oscylacyjna ATR-FTIR jako narzędzie do badań strukturalnych zielistki Sternberga

by Katarzyna Grabowska, Sylwia Olsztyńska-Janus, Jerzy Detyna
Reference:
Spektroskopia oscylacyjna ATR-FTIR jako narzędzie do badań strukturalnych zielistki Sternberga (Katarzyna Grabowska, Sylwia Olsztyńska-Janus, Jerzy Detyna), In Interdyscyplinarność badań naukowych 2013: praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Grabowska2013,
 author	= {Grabowska, Katarzyna and Olsztyńska-Janus, Sylwia and Detyna, Jerzy},
 title		= {Spektroskopia oscylacyjna ATR-FTIR jako narzędzie do badań strukturalnych zielistki Sternberga},
 booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2013: praca zbiorowa},
 year		= {2013},
 editor	= {Jarosław Szrek},
 pages		= {238-241},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 important	= {714e29b0026ea8ca63575a01226ab31a},
 keywords	= {spektroskopia oscylacyjna, ATR-FTIR, tkanki roślinne},
 url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2013_JS.pdf}
}