Energia wewnętrzna jako wielkość kryterialna w opisie procesu zmęczenia — podstawy eksperymentalne

by Jerzy Kaleta
Reference:
Energia wewnętrzna jako wielkość kryterialna w opisie procesu zmęczenia — podstawy eksperymentalne (Jerzy Kaleta), In XVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS, 1998.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta1998b,
  author	= {Kaleta, Jerzy},
  title		= {Energia wewnętrzna jako wielkość kryterialna w opisie procesu zmęczenia -- podstawy eksperymentalne},
  booktitle	= {XVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS},
  year		= {1998},
  pages		= {20-31},
  address	= {Jachranka},
  keywords	= {zmęczenie, hipoteza energetyczna}
}