Niektóre problemy kształcenia kadr technicznych w uniwersytetach amerykańskich

by Wacław Kasprzak, Józef Kosiński
Reference:
Niektóre problemy kształcenia kadr technicznych w uniwersytetach amerykańskich (Wacław Kasprzak, Józef Kosiński), In Prace Naukoznawcze Politechniki Wrocławskiej, volume nr 6, 1972.
Bibtex Entry:
@Article{	  Kasprzak1972,
  author	= {Kasprzak, Wacław and Józef Kosiński},
  title		= {Niektóre problemy kształcenia kadr technicznych w uniwersytetach amerykańskich},
  journal	= {Prace Naukoznawcze Politechniki Wrocławskiej},
  year		= {1972},
  volume	= {nr 6},
  pages		= {103-116},
  language	= {pol},
  timestamp	= {2014.11.28}
}