Obliczenia numeryczne podkrytycznego okresu rozwoju pękania zmęczeniowego w warunkach wieloosiowego wytężenia materiałów konstrukcyjnych

by Paweł Kucharski, Grzegorz Lesiuk
Reference:
Obliczenia numeryczne podkrytycznego okresu rozwoju pękania zmęczeniowego w warunkach wieloosiowego wytężenia materiałów konstrukcyjnych (Paweł Kucharski, Grzegorz Lesiuk), In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXII = The computer-aided scientific research XXII (Jan Zarzycki, ed.), Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Kucharski2015,
 author	= {Kucharski, Paweł and Lesiuk, Grzegorz},
 title		= {Obliczenia numeryczne podkrytycznego okresu rozwoju pękania zmęczeniowego w warunkach wieloosiowego wytężenia materiałów konstrukcyjnych},
 booktitle	= {Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXII = The computer-aided scientific research XXII},
 year		= {2015},
 editor	= {Jan Zarzycki},
 pages		= {205-212},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Wrocławskie Towarzystwo Naukowe},
 keywords	= {mechanika pękania, metody numeryczne, propagacja szczeliny zmęczeniowej},
 timestamp	= {2016.02.05}
}