Analiza numeryczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w połączeniach sworzniowych

by Paweł Kucharski, Grzegorz Lesiuk, Tomasz Czapliński, Roman Frątczak, Łukasz Maciejewski
Reference:
Analiza numeryczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w połączeniach sworzniowych (Paweł Kucharski, Grzegorz Lesiuk, Tomasz Czapliński, Roman Frątczak, Łukasz Maciejewski), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kucharski2016,
  author	= {Kucharski, Paweł and Lesiuk, Grzegorz and Czapliński, Tomasz and Frątczak, Roman and Maciejewski, Łukasz},
  title		= {Analiza numeryczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w połączeniach sworzniowych},
  booktitle	= {Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.},
  year		= {2016},
  pages		= {53-54},
  address	= {Bydgoszcz-Fojutowo},
  publisher	= {Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego},
  keywords	= {zmęczenie, metody numeryczne, mechanika pękania, MES, czas życia},
  timestamp	= {2016.10.18}
}