Analiza numeryczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w połączeniach sworzniowych

by Paweł Kucharski, Grzegorz Lesiuk, Tomasz Czapliński, Roman Frątczak, Łukasz Maciejewski
Reference:
Analiza numeryczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w połączeniach sworzniowych (Paweł Kucharski, Grzegorz Lesiuk, Tomasz Czapliński, Roman Frątczak, Łukasz Maciejewski), In Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania., Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Kucharski2016,
 author  = {Kucharski, Paweł and Lesiuk, Grzegorz and Czapliński, Tomasz and Frątczak, Roman and Maciejewski, Łukasz},
 title   = {Analiza numeryczna rozwoju pęknięć zmęczeniowych w połączeniach sworzniowych},
 booktitle = {Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXVI Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania.},
 year   = {2016},
 pages   = {53-54},
 address  = {Bydgoszcz-Fojutowo},
 publisher = {Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego},
 keywords = {zmęczenie, metody numeryczne, mechanika pękania, MES, czas życia},
 timestamp = {2016.10.18},
}