Wstępna ocena nieliniowości drgań konstrukcji o jednym stopniu swobody

by Maciej Kulisiewicz
Reference:
Wstępna ocena nieliniowości drgań konstrukcji o jednym stopniu swobody (Maciej Kulisiewicz), In Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 1974.
Bibtex Entry:
@Article{Kulisiewicz1974,
 author = {Kulisiewicz, Maciej},
 title  = {Wstępna ocena nieliniowości drgań konstrukcji o jednym stopniu swobody},
 journal = {Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały},
 year  = {1974},
 number = {10},
 pages  = {43-55},
 owner  = {automat},
}