Stanowisko do badań tłumienia cieczy magnetoreologicznych w warunkach cyklicznych obciążeń

by Daniel Lewandowski
Reference:
Stanowisko do badań tłumienia cieczy magnetoreologicznych w warunkach cyklicznych obciążeń (Daniel Lewandowski), In VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2001.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Lewandowski2001,
  author	= {Lewandowski, Daniel},
  title		= {Stanowisko do badań tłumienia cieczy magnetoreologicznych w warunkach cyklicznych obciążeń},
  booktitle	= {VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania},
  year		= {2001},
  pages		= {475-482},
  address	= {Kielce-Cedzyna},
  publisher	= {Wydaw. PŚwiętokrz.},
  keywords	= {smart materiał, ciecz magnetoreologiczna, tłumienie, obciążenie cykliczne}
}