Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania

by Wojciech Myszka
Reference:
Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania (Wojciech Myszka), PhD thesis, Rozprawa doktorska (7.07.1980) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki, 1980.
Bibtex Entry:
@PhdThesis{Myszka1980,
 author  = {Myszka, Wojciech},
 title   = {Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania},
 school  = {Rozprawa doktorska (7.07.1980) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki},
 year   = {1980},
 keywords = {system operacyjny, rozdzial zasobow, proces technologiczny, system sterowania},
 timestamp = {2014.07.07},
}