Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania

by Wojciech Myszka
Reference:
Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania (Wojciech Myszka), PhD thesis, Rozprawa doktorska (7.07.1980) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki, 1980.
Bibtex Entry:
@PhDThesis{	  Myszka1980,
  author	= {Myszka, Wojciech},
  title		= {Optymalizacja rozdziału zasobów w komputerowym systemie sterującym z uwzględnieniem jakości sterowania},
  school	= {Rozprawa doktorska (7.07.1980) Politechnika Wrocławska, Instytut Cybernetyki Technicznej, Wrocław Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bubnicki},
  year		= {1980},
  keywords	= {system operacyjny, rozdzial zasobow, proces technologiczny, system sterowania},
  timestamp	= {2014.07.07}
}