Thermodynamics analysis of fatigue process

by Grażyna Ziętek
Reference:
Thermodynamics analysis of fatigue process (Grażyna Ziętek), In Studia Geotechnica et Mechanica, volume 4, 1982.
Bibtex Entry:
@Article{Zietek1982,
 author  = {Ziętek, Grażyna},
 title  = {Thermodynamics analysis of fatigue process},
 journal = {Studia Geotechnica et Mechanica},
 year   = {1982},
 volume  = {4},
 number  = {1/2},
 pages  = {69-73},
 keywords = {zmęczeniowa hipoteza energetyczna},
}