Mirosław Bocian

face Kontakt:
Wrocław, 50-370
ul. Mariana Smoluchowskiego 25
budynek B1
pokój: 209 B1
tel.: +48 71 320 2754
e-mail: miroslaw.bocian@pwr.edu.pl
  Profil Google Scholar
  Profil ResearchGate
  https://orcid.org/0000-0003-0638-6832
Konsultacje:
Konsultacje dydaktyczne
  • poniedziałek, 11–13 
  • czwartek, 13–15
Konsultacje dziekańskie (albo 2.42 B4 albo 209 B1)
  • poniedziałek 9:15 - 11:00
  • czwartek 9:15 - 11:00