Wpływ zawartości fluoru na własności materiałowe tkanki kostnej

by Przemysław Stróżyk, Ryszard Żuchowski
Reference:
Wpływ zawartości fluoru na własności materiałowe tkanki kostnej (Przemysław Stróżyk, Ryszard Żuchowski), 1997.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000107411,
  author	= {Stróżyk, Przemysław and Żuchowski, Ryszard},
  title		= {Wpływ zawartości fluoru na własności materiałowe tkanki kostnej },
  year		= {1997},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Inst. Mater., Ser. PRE},
  number	= {22}
}