Hyperfine interaction and some thermomagnetic properties of amorphous and partially crystallized Fe70-xMxMo5Cr4Nb6B15 (M = Co or Ni, x = 0 or 10) alloys

by Jakub Rzącki, Jan Świerczek, Mariusz Hasiak, Jacek Olszewski, Józef Zbroszczyk, Wanda H. Ciurzyńska
Reference:
Hyperfine interaction and some thermomagnetic properties of amorphous and partially crystallized Fe70-xMxMo5Cr4Nb6B15 (M = Co or Ni, x = 0 or 10) alloys (Jakub Rzącki, Jan Świerczek, Mariusz Hasiak, Jacek Olszewski, Józef Zbroszczyk, Wanda H. Ciurzyńska), In Nukleonika, volume 60, 2015.
Bibtex Entry:
@Article{	 000197552,
 author	= {Rzącki, Jakub and Świerczek, Jan and Hasiak, Mariusz and Olszewski, Jacek and Zbroszczyk, Józef and Ciurzyńska, Wanda H.},
 title		= {Hyperfine interaction and some thermomagnetic properties of amorphous and partially crystallized Fe70-xMxMo5Cr4Nb6B15 (M = Co or Ni, x = 0 or 10) alloys},
 journal	= {Nukleonika},
 year		= {2015},
 volume	= {60},
 number	= {1},
 pages		= {121-126},
 doi		= {10.1515/nuka-2015-0025},
 keywords	= {spektroskopia Mössbauera, stopy amorficzne, właściwości magnetyczne, dyfrakcja rentgenowska, temperatura Curie},
 timestamp	= {2015.03.21},
 url		= {http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol60_2015/v60n1p121f.pdf}
}