Krystalizacja i stabilność właściwości magnetycznych stopów (Fe1-xCox)83Nb3B13Cu1 (x=0.07, 0.30, 0.70)

by Alina Młyńczyk, Józef Zbroszczyk, Jacek Olszewski, Wanda H. Ciurzyńska, Mariusz Hasiak, Mirosław Łukiewski, Jan Świerczek
Reference:
Krystalizacja i stabilność właściwości magnetycznych stopów (Fe1-xCox)83Nb3B13Cu1 (x=0.07, 0.30, 0.70) (Alina Młyńczyk, Józef Zbroszczyk, Jacek Olszewski, Wanda H. Ciurzyńska, Mariusz Hasiak, Mirosław Łukiewski, Jan Świerczek), In Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : V Międzynarodowa sesja naukowa, [Częstochowa, 3 czerwca 2004]. Cz. 2., 2004.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000203724,
  author	= {Młyńczyk, Alina and Zbroszczyk, Józef and Olszewski, Jacek and Ciurzyńska, Wanda H. and Hasiak, Mariusz and Łukiewski, Mirosław and Świerczek, Jan},
  title		= {Krystalizacja i stabilność właściwości magnetycznych stopów (Fe1-xCox)83Nb3B13Cu1 (x=0.07, 0.30, 0.70) },
  year		= {2004},
  pages		= {704-707},
  booktitle	= {Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej : V Międzynarodowa sesja naukowa, [Częstochowa, 3 czerwca 2004]. Cz. 2.}
}