Experimental osteoporosis in sheep – mechanical and histological approach

by Zdzisław Kiełbowicz, Anita Piątek, Piotr Kuropka, Ewa Mytnik, Anna M. Nikodem, Janusz Bieżyński, Piotr Skrzypczak, Celina Pezowicz, Jan Kuryszko, Paweł Reichert
Reference:
Experimental osteoporosis in sheep – mechanical and histological approach (Zdzisław Kiełbowicz, Anita Piątek, Piotr Kuropka, Ewa Mytnik, Anna M. Nikodem, Janusz Bieżyński, Piotr Skrzypczak, Celina Pezowicz, Jan Kuryszko, Paweł Reichert), In Polish Journal of Veterinary Sciences, volume 19, 2016.
Bibtex Entry:
@Article{	  000204375,
  author	= {Kiełbowicz, Zdzisław and Piątek, Anita and Kuropka, Piotr and Mytnik, Ewa and Nikodem, Anna M. and Bieżyński, Janusz and Skrzypczak, Piotr and Pezowicz,
		  Celina and Kuryszko, Jan and Reichert, Paweł},
  title		= {Experimental osteoporosis in sheep - mechanical and histological approach },
  year		= {2016},
  journal	= {Polish Journal of Veterinary Sciences},
  volume	= {19},
  number	= {1},
  pages		= {109-118},
  doi		= {10.1515/pjvs-2016-0014}
}