Calculations with the Finite Element Method during the design ballistic armour

by Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Wojciech Błażejewski, Mirosław Bocian
Reference:
Calculations with the Finite Element Method during the design ballistic armour (Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Wojciech Błażejewski, Mirosław Bocian), In Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering (Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak, eds.), Springer, 2017.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 000209924,
 author	= {Pyka, Dariusz and Jamroziak, Krzysztof and Błażejewski, Wojciech and Bocian, Mirosław},
 title		= {Calculations with the Finite Element Method during the design ballistic armour},
 booktitle	= {Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering},
 year		= {2017},
 editor	= {Eugeniusz Rusiński and Damian Pietrusiak},
 pages		= {451-459},
 address	= {Polanica Zdrój},
 publisher	= {Springer},
 doi		= {10.1007/978-3-319-50938-9_47},
 keywords	= {osłona balistyczna, uderzenie balistyczne, homogenizacja, symulacja numeryczna, metoda elementów skończonych},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.10.10}
}