Tunable Absorption System based on magnetorheological elastomers and Halbach array :design and testing

by Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P. Przybylski
Reference:
Tunable Absorption System based on magnetorheological elastomers and Halbach array :design and testing (Mirosław Bocian, Jerzy Kaleta, Daniel Lewandowski, Michał P. Przybylski), In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, volume 435, 2017.
Bibtex Entry:
@Article{	 000209961,
 author	= {Bocian, Mirosław and Kaleta, Jerzy and Lewandowski, Daniel and Przybylski, Michał P.},
 title		= {Tunable Absorption System based on magnetorheological elastomers and Halbach array :design and testing},
 journal	= {Journal of Magnetism and Magnetic Materials},
 year		= {2017},
 volume	= {435},
 pages		= {46-57},
 doi		= {10.1016/j.jmmm.2017.03.071},
 keywords	= {mechanika eksperymentalna, materiały magnetyczne SMART, elastomer magnetoreologiczny, macierz Halbacha, funkcja przejścia, FRF, drgania, tłumienie},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.10.10},
 url		= {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885316322235?via%3Dihub}
}