Analiza wytrzymałościowa kompozytowej subramy motocyklowej

by Paweł Stabla, Piotr Konieczny
Reference:
Analiza wytrzymałościowa kompozytowej subramy motocyklowej (Paweł Stabla, Piotr Konieczny), In Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca zbiorowa, 2017.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  000210181,
  author	= {Stabla, Paweł and Konieczny, Piotr},
  title		= {Analiza wytrzymałościowa kompozytowej subramy motocyklowej },
  year		= {2017},
  pages		= {599-604},
  booktitle	= {Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca
		  zbiorowa}
}