Metoda wyznaczania charakterystyk dyssypatywno-sprężystych w przypadkach modeli wielomasowych

by Mirosław Bocian, Stanisław Piesiak
Reference:
Metoda wyznaczania charakterystyk dyssypatywno-sprężystych w przypadkach modeli wielomasowych (Mirosław Bocian, Stanisław Piesiak), In Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. III Konferencja naukowa, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWroc., 1997.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Bocian1997,
  author	= {Bocian, Mirosław and Piesiak, Stanisław},
  title		= {Metoda wyznaczania charakterystyk dyssypatywno-sprężystych w przypadkach modeli wielomasowych},
  booktitle	= {Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. III Konferencja naukowa},
  year		= {1997},
  pages		= {131-140},
  address	= {Wrocław},
  publisher	= {Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWroc.},
  keywords	= {drgania układów mechanicznych, identyfikacja, symulacja, modelowanie}
}