Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych

by Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak
Reference:
Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIII Konferencja naukowa., 2000.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Bocian2000b,
  author	= {Bocian, Mirosław and Kulisiewicz, Maciej and Piesiak, Stanisław},
  title		= {Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych},
  booktitle	= {Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIII Konferencja naukowa.},
  year		= {2000},
  pages		= {39-46},
  address	= {Zakopane},
  keywords	= {drganie układu mechanicznego, identyfikacja, symulacja, modelowanie}
}