Wykorzystanie nieliniowych modeli zdegenerowanych w identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn

by Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak
Reference:
Wykorzystanie nieliniowych modeli zdegenerowanych w identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIV Konferencja naukowa, Oficyna Wydaw. POpol., 2001.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Bocian2001,
  author	= {Bocian, Mirosław and Kulisiewicz, Maciej and Piesiak, Stanisław},
  title		= {Wykorzystanie nieliniowych modeli zdegenerowanych w identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn},
  booktitle	= {Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIV Konferencja naukowa},
  year		= {2001},
  pages		= {37-44},
  address	= {Zakopane},
  publisher	= {Oficyna Wydaw. POpol.},
  gsid		= {17082625060305589147},
  keywords	= {dynamika maszyny, identyfikacja, modelowanie, układ zdegenerowany}
}