Analiza procesu identyfikacji podatnych elementów układów mechanicznych poddanych złożonym wzbudzeniom dynamicznym z zastosowaniem modeli nieliniowych

by Mirosław Bocian
Reference:
Analiza procesu identyfikacji podatnych elementów układów mechanicznych poddanych złożonym wzbudzeniom dynamicznym z zastosowaniem modeli nieliniowych (Mirosław Bocian), PhD thesis, Rozprawa doktorska (5.12.2002) Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Maciej Kulisiewicz, prof. nadzw. PWroc, 2002.
Bibtex Entry:
@PhDThesis{	  Bocian2002,
  author	= {Bocian, Mirosław},
  title		= {Analiza procesu identyfikacji podatnych elementów układów mechanicznych poddanych złożonym wzbudzeniom dynamicznym z zastosowaniem modeli nieliniowych},
  school	= {Rozprawa doktorska (5.12.2002) Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej, Wrocław. Promotor: dr hab. inż. Maciej
		  Kulisiewicz, prof. nadzw. PWroc},
  year		= {2002},
  keywords	= {układy mechaniczne, wzbudzenia ekscytonowe, model nieliniowy},
  timestamp	= {2014.07.08}
}