Badania komputerowe pewnego układu zdegenerowanego w aspekcie zastosowań metody bilansu energii i mocy dla złożonych wymuszeń harmonicznych

by Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak
Reference:
Badania komputerowe pewnego układu zdegenerowanego w aspekcie zastosowań metody bilansu energii i mocy dla złożonych wymuszeń harmonicznych (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Stanisław Piesiak), In Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science, volume 9, 2004.
Bibtex Entry:
@Article{	  Bocian2004,
  author	= {Bocian, Mirosław and Kulisiewicz, Maciej and Piesiak, Stanisław},
  title		= {Badania komputerowe pewnego układu zdegenerowanego w aspekcie zastosowań metody bilansu energii i mocy dla złożonych wymuszeń harmonicznych},
  journal	= {Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science},
  year		= {2004},
  volume	= {9},
  number	= {1},
  pages		= {120-127},
  gsid		= {14642907813490129921},
  keywords	= {drgania nieliniowe, identyfikacja, modelowanie}
}