Wykorzystanie metod identyfikacji układów nieliniowych w analizie własności dynamicznych opony

by Mirosław Bocian, Roman Majka, Stanisław Piesiak
Reference:
Wykorzystanie metod identyfikacji układów nieliniowych w analizie własności dynamicznych opony (Mirosław Bocian, Roman Majka, Stanisław Piesiak), In Problemy rozwoju maszyn roboczych. XX Konferencja naukowa, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 2007.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Bocian2007a,
  author	= {Bocian, Mirosław and Majka, Roman and Piesiak, Stanisław},
  title		= {Wykorzystanie metod identyfikacji układów nieliniowych w analizie własności dynamicznych opony},
  booktitle	= {Problemy rozwoju maszyn roboczych. XX Konferencja naukowa},
  year		= {2007},
  address	= {Zakopane},
  publisher	= {Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego},
  keywords	= {identyfikacja, modelowanie, drgania nieliniowe},
  timestamp	= {2014.07.08}
}