Analiza oddziaływań sprężysto-tłumiących w procesach przebijania materiałów z dużymi prędkościami

by Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak
Abstract:
W zagadnieniach balistycznego przebijania lekkich materiałów kompozytowych na przykład osłon kuloodpornych istotną rolę dogrywa zmiana prędkości deformacji od momentu uderzenia do zniszczenia (przebicia osłony). Prędkości te zmieniają się na ogół od prędkości bardzo dużych do małych łub równych zeru w przypadku zatrzymania pocisku w osłonie. Stąd fundamentalnym problemem staje się odpowiednie modelowanie związków konstytutywnych materiałów przy dużych prędkościach deformacji. Dotychczasowe badania w zakresie wpływu prędkości nie są wystarczające do celów zastosowania ich w identyfikacji i modelowaniu procesów przebijania. W niniejszej pracy autorzy analizują teoretycznie i drogą symulacji komputerowej kilka wybranych modeli oddziaływań sprężysto-tłumiących, w których wpływ prędkości deformacji jest wyraźny. Wyniki przedstawionej analizy umożliwiają przeprowadzenie procedur identyfikacji różnorakich materiałów konstrukcyjnych a zwłaszcza materiałów lekkich wielowarstwowych.
Reference:
Analiza oddziaływań sprężysto-tłumiących w procesach przebijania materiałów z dużymi prędkościami (Mirosław Bocian, Maciej Kulisiewicz, Krzysztof Jamroziak), In Górnictwo Odkrywkowe, volume 50/2, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	 Bocian2008d,
 author	= {Bocian, Mirosław and Kulisiewicz, Maciej and Jamroziak, Krzysztof},
 title		= {Analiza oddziaływań sprężysto-tłumiących w procesach przebijania materiałów z dużymi prędkościami},
 journal	= {Górnictwo Odkrywkowe},
 year		= {2008},
 volume	= {50/2},
 number	= {4/5},
 pages		= {198-203},
 abstract	= {W zagadnieniach balistycznego przebijania lekkich materiałów kompozytowych na przykład osłon kuloodpornych istotną rolę dogrywa zmiana prędkości
		 deformacji od momentu uderzenia do zniszczenia (przebicia osłony). Prędkości te zmieniają się na ogół od prędkości bardzo dużych do małych łub
		 równych zeru w przypadku zatrzymania pocisku w osłonie. Stąd fundamentalnym problemem staje się odpowiednie modelowanie związków konstytutywnych
		 materiałów przy dużych prędkościach deformacji. Dotychczasowe badania w zakresie wpływu prędkości nie są wystarczające do celów zastosowania ich w
		 identyfikacji i modelowaniu procesów przebijania. W niniejszej pracy autorzy analizują teoretycznie i drogą symulacji komputerowej kilka wybranych modeli
		 oddziaływań sprężysto-tłumiących, w których wpływ prędkości deformacji jest wyraźny. Wyniki przedstawionej analizy umożliwiają przeprowadzenie
		 procedur identyfikacji różnorakich materiałów konstrukcyjnych a zwłaszcza materiałów lekkich wielowarstwowych.},
 gsid		= {14358423403460255666},
 keywords	= {balistyka, materiał kompozytowy, deformacja}
}