The analysis of energy consumption of a ballistic shields in simulation of mobile cellular automata

by Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki
Reference:
The analysis of energy consumption of a ballistic shields in simulation of mobile cellular automata (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki), In Advanced Materials Research, volume 1036, 2014.
Bibtex Entry:
@Article{	  Bocian2014f,
  author	= {Bocian, Mirosław and Jamroziak, Krzysztof and Kosobudzki, Mariusz},
  title		= {The analysis of energy consumption of a ballistic shields in simulation of mobile cellular automata},
  journal	= {Advanced Materials Research},
  year		= {2014},
  volume	= {1036},
  pages		= {680-685},
  doi		= {10.4028/www.scientific.net/AMR.1036.680},
  keywords	= {automaty komórkowe, osłony balistyczne, symulacja},
  timestamp	= {2014.11.10}
}