Analysis of material punching including a rotational speed of the projectile

by Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki
Reference:
Analysis of material punching including a rotational speed of the projectile (Mirosław Bocian, Krzysztof Jamroziak, Mariusz Kosobudzki), In Solid State Phenomena, volume 220-221, 2015.
Bibtex Entry:
@Article{	  Bocian2015,
  author	= {Bocian, Mirosław and Jamroziak, Krzysztof and Kosobudzki, Mariusz},
  title		= {Analysis of material punching including a rotational speed of the projectile},
  journal	= {Solid State Phenomena},
  year		= {2015},
  volume	= {220-221},
  pages		= {571-576},
  doi		= {10.4028/www.scientific.net/SSP.220-221.571},
  keywords	= {uderzenie balistyczne, analiza pochłaniania energii, osłony balistyczne},
  timestamp	= {2014.11.10}
}