Homogenization and identification of effective material parameters of textile reinforced composite

by Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Grażyna Ziętek
Reference:
Homogenization and identification of effective material parameters of textile reinforced composite (Tomasz Czapliński, Łukasz Maciejewski, Grażyna Ziętek), In Proceedings of the 15th European Conference on Composite Materials, Proget Type Studio, 2012.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Czaplinski2012,
  author	= {Czapliński, Tomasz and Maciejewski, Łukasz and Ziętek, Grażyna},
  title		= {Homogenization and identification of effective material parameters of textile reinforced composite},
  booktitle	= {Proceedings of the 15th European Conference on Composite Materials},
  year		= {2012},
  pages		= {1-8},
  address	= {Venice},
  publisher	= {Proget Type Studio},
  keywords	= {homogenizacja, eksperyment, identyfikacja numeryczna, kompozyt epoksydowo-szklany}
}