Measurement system of crash-test experiments

by Jerzy Gronostajski, Zbigniew Gronostajski, Adam Niechajowicz, Sławomir Polak, Mieczysław Struś, Andrzej Tobota, Przemysław K. Wiewiórski, Piotr Zając
Reference:
Measurement system of crash-test experiments (Jerzy Gronostajski, Zbigniew Gronostajski, Adam Niechajowicz, Sławomir Polak, Mieczysław Struś, Andrzej Tobota, Przemysław K. Wiewiórski, Piotr Zając), In Archives of Civil and Mechanical Engineering, volume 4, 2004.
Bibtex Entry:
@Article{	 Gronostajski2004b,
 author	= {Gronostajski, Jerzy and Gronostajski, Zbigniew and Niechajowicz, Adam and Polak, Sławomir and Struś, Mieczysław and Tobota, Andrzej and Wiewiórski,
		 Przemysław K. and Zając, Piotr},
 title		= {Measurement system of crash-test experiments},
 journal	= {Archives of Civil and Mechanical Engineering},
 year		= {2004},
 volume	= {4},
 number	= {2},
 pages		= {5-24},
 keywords	= {system pomiarowy, laser, energia absorbowana, test zderzeniowy},
 timestamp	= {2014.07.17},
 url		= {http://www.acme.pwr.wroc.pl/repository/39/online.pdf}
}