System komputerowy CAMAC-SM4 do obsługi eksperymentu w mechanice

by Wacław Kasprzak, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata, Grażyna Ziętek
Reference:
System komputerowy CAMAC-SM4 do obsługi eksperymentu w mechanice (Wacław Kasprzak, Stanisław Piesiak, Mieczysław Szata, Grażyna Ziętek), In VI Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice konstrukcji, PBiałost., 1983.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kasprzak1983a,
  author	= {Kasprzak, Wacław and Piesiak, Stanisław and Szata, Mieczysław and Ziętek, Grażyna},
  title		= {System komputerowy CAMAC-SM4 do obsługi eksperymentu w mechanice},
  booktitle	= {VI Konferencja nt. Metody komputerowe w mechanice konstrukcji},
  year		= {1983},
  pages		= {277-282},
  address	= {Białystok},
  publisher	= {PBiałost.},
  keywords	= {minikomputer SM4, system CAMAC, obsługa eksperymentu, oprogramowanie systemu, pakiet podprogramów}
}