Z żałobnej karty: Stefan Drobot

by Wacław Kasprzak, Rościsław Rabczuk
Reference:
Z żałobnej karty: Stefan Drobot (Wacław Kasprzak, Rościsław Rabczuk), In Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2. Wiadomości Matematyczne, 1999.
Bibtex Entry:
@Article{	  Kasprzak1999d,
  author	= {Kasprzak, Wacław and Rabczuk, Rościsław},
  title		= {Z żałobnej karty: Stefan Drobot},
  journal	= {Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2. Wiadomości Matematyczne},
  year		= {1999},
  pages		= {212-216},
  keywords	= {wspomnienie, Stefan Drobot, matematyka}
}