Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki — prezentacja eksperymentu na odległość

by Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Mieczysław Szata
Reference:
Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki — prezentacja eksperymentu na odległość (Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka, Mieczysław Szata), In Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium, Oficyna Wydaw. PWroc., 2005. ([slides])
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Maciejewski2005a,
 author	= {Maciejewski, Łukasz and Myszka, Wojciech and Szata, Mieczysław},
 title		= {Zastosowanie wirtualnego laboratorium podczas zajęć laboratoryjnych z mechaniki -- prezentacja eksperymentu na odległość},
 booktitle	= {Nowe media w edukacji. Osiągnięcia pracowników Politechniki Wrocławskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów. Seminarium},
 year		= {2005},
 pages		= {139-146},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydaw. PWroc.},
 comment	= {<a href="https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/Wirtualne_1.pdf">[slides]</a>},
 keywords	= {eksperyment, laboratorium, dydaktyka, nauczanie na odległość},
 url		= {https://kmim.wm.pwr.edu.pl/myszka/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/eksperyment_1.pdf}
}