Ciała stałe

  1. Ogólna charakterystyka ciał stałych w porównaniu do cieczy i gazów.
  2. Podział ciał stałych: amorficzne i krystaliczne. Co to są ciała amorficzne i krystaliczne? (Ciałom krystalicznym poświęcony będzie następny wykład)
  3. Co to jest opór elektryczny? Jak zmienia się opór elektryczny dla przewodników metalicznych, półprzewodników i izolatorów wraz ze wzrostem temperatury? Jak są tłumaczone te zmiany?
  4. Teoria pasmowa ciał stałych”:

– co to jest pasmo energetyczne?

– pasma energetyczne: walencyjne i przewodnictwa

– definicja przewodnika metalicznego, półprzewodnika i izolatora wg tej teorii

  1. Co to jest nadprzewodnictwo? W jakich materiałach jest obserwowane? Dlaczego te materiały nie są powszechnie stosowane?
  2. Co to są półprzewodniki? Przykłady. Podział: półprzewodniki samoistne, typu n, typu p. Co to znaczy przewodzenie przez nadmiar elektronów i przez dziury elektronowe?
  3. Co to jest alotropia? Odmiany alotropowe węgla: diament, grafit, fulereny, nanorurki węglowe, grafen. Jak są zbudowane i jakie mają właściwości?