Ciecze

 1. Właściwości cieczy (ogólnie)
 2. Siły międzycząsteczkowe w cieczach (oddziaływania van der Waalsa, oddziaływania Londona, wiązania wodorowe) – to już było przy okazji wiązań chemicznych.
 3. Co to jest lepkość cieczy? Proszę popatrzeć na współczynniki lepkości dla popularnych cieczy.
 4. Co to jest napięcie powierzchniowe? Efekty tego zjawiska (krople cieczy, siły kapilarne).
 5. Co to jest zwilżalność? Kąt zwilżania? Co to jest: hydrofobowość, hydrofilowość i higroskopijność?
 6. Co to jest amfifilowość? Ogólna budowa cząsteczki o takich właściwościach (część hydrofobowa – niepolarna i hydrofilowa – polarna)
 7. Co to są środki powierzchniowo czynne i surfaktanty? Co to są micele? Co to jest emulsja typu olej/woda i woda/olej?
 8. Na czym polega proces usuwania brudu np. przy użyciu mydła?
 9. Co to są siły adhezji i kohezji? Obecność tych sił w elementach klejonych.
 10. Co to jest mieszanina i roztwór? Co to są roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny?
 11. Co to jest osmoza i osmoza odwrócona? Gdzie spotykamy te procesy?
 12. Co to jest roztwór hiper-, izo- i hipotoniczny? Co to są izotoniki? Co to jest roztwór fizjologiczny?
 13. Co to jest kontrakcja objętości?