Elementy krystalografii

 1. Co to jest krystalografia (ogólnie czym się zajmuje) i kryształ? -Ddefinicje.
 2. Monokryształy i polikryształy – różnice. Co to jest anizotropia?
 3. Co to jest komórka elementarna? Jakie parametry ją opisują? Przykłady komórek elementarnych.
 4. Co to jest układ krystalograficzny?  Ile mamy układów? Proszę znać jeden – regularny i 4 sposoby centrowania komórek (prymitywna, centrowana przestrzennie, płasko centrowana i o centrowanej podstawie)
 5. Parametry charakteryzujące struktury krystaliczne:
  • parametry sieci: a, b c; α, β i γ
  • liczba koordynacyjna (co to jest?),
  • odległość między najbliższymi atomami w krysztale,
  • współczynnik upakowania (co to jest?)
 6. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego na kryształach. Prawo Bragga.
 7. Struktura krystaliczna metali – 3 typy sieci, w jakich krystalizuje większość metali: A1, A2 i A3 (struktura regularna ściennie centrowana, regularna przestrzennie centrowana i heksagonalna zwarta). Przykłady metali krystalizujących w danym typie sieci.
 8. Co to są defekty sieci krystalicznej? Podział defektów (punktowe, liniowe, powierzchniowe). Defekt Schottky’ego i defekt Frenkla. Obce atomy. Wpływ defektów na właściwości materiałów.
 9. Roztwór stały podstawieniowy i roztwór stały międzywęzłowy – różnice i przykłady.
 10. Wytwarzanie monokryształów metodą Czochralskiego – przebieg procesu (ogólnie).
 11. Co to są wiskersy (nitkowe kryształy)?