Konfiguracja elektronowa pierwiastków, budowa układu okresowego, wiązania chemiczne

 1. Konfiguracja elektronowa pierwiastków. Zasada Pauliego. Reguła Hunda.
 2. Budowa układu okresowego pierwiastków (grupy, okresy, energia jonizacji, elektroujemność, wartościowość pierwiastków). Korelacja pomiędzy konfiguracją elektronową pierwiastków a ich położeniem w układzie okresowym.
 3. Wiązania chemiczne:
  • reguła oktetu
  • wiązanie jonowe (zasada tworzenia, przykłady związków w których to wiązanie występuje, właściwości związków jonowych). Jonowa sieć krystaliczna, liczba koordynacyjna
  • wiązanie kowalencyjne (atomowe) spolaryzowane i niespolaryzowane (zasada tworzenia, przykłady związków w których występują te wiązania, ogólne właściwości związków z tym wiązaniem). Wiązania w cząsteczkach gazów rzeczywistych: H2, N2, Cl2, O2, HCl, CO2. Budowa cząsteczki wody
  • wiązanie metaliczne i właściwości metali
  • wiązanie wodorowe (zasada tworzenia i przykłady występowania)
 4. Oddziaływania międzycząsteczkowe (oddziaływania van der Waalsa, oddziaływania Londona).