Ekologia

Zawartość tematyczna kursu:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu Ekologia
 • idea trwałego i zrównoważonego rozwoju
 • ekonomia środowiskowa
 1. Energetyka:
 • polityka energetyczna Polski
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • konwencjonalne źródła energii
 • energetyka jądrowa
 1. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery. Ochrona powietrza
 • globalne ocieplenie
 • efekt cieplarniany
 • dziura ozonowa
 • technologia CCS
 • procesy oczyszczania gazów odlotowych
 1. „Ekologiczne” rozwiązania w samochodach
 • katalizator samochodowy
 • DPF
 • sonda lambda
 • zawór EGR
 • AdBlue
 • zeroemisyjne samochody
 1. Zanieczyszczenia wody
 • źródła zanieczyszczeń
 • procesy odnowy i uzdatniania
 • oczyszczalnie ścieków
 • odsalanie wody
 1. Zanieczyszczenia gleby:
 • gospodarka odpadami
 • spalarnie śmieci
 • wysypiska odpadów

7. Odnawialne źródła energii:

 1. Sposoby magazynowania energii