Zespół Dynamiki

Prowadzimy badania naukowe w dziedzinach:

  • Pekanie materiałów (stali, kompozytów, ceramiki i polimerów): badania eksperymentalne i teoria wzrostu defektów
  • Proces degradacji mikrostruktury w długo użytkowanych stalach (przemysł samochodowy,. lotnictwo, górnictwo) – przewidywanie okresu użyteczności oraz analiza zniszczenia
  • Projektowanie eksperymentu
  • Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym
  • Identyfikacja parametrów w ukłądach biologicznych
  • Emisja akustyczna i jej zastosowanie w pomiarch
  • Eksperymentalna analiza modalna
  • Identyfikacja nieliniowych systemów dynamicznych
  • Chaos w nieliniowych układach dynamicznych, oraz w multiplikatywnych układach dynamicznych
  • Automaty komórkowe i fraktale zastosowane w modelowaniu powstawania defektów w materiałach

Prezentacja Zespołu (wersja 3-slajdowa)

Prezentacja Zespołu (wersja 10-slajdowa)